Posty

O pogodzie - Kazimierz Szulc

Obraz
 Każdy z nas widzi, że stan pogody, pośród któ­rej żyjemy, przedstawia rozmaite zjawiska, nawet powtarzające się mniej albo więcej prawidłowo. Tak np. przywykliśmy do tego, że w każdym roku wy­stępują cztery pory, różniące się jedna od drugiej stopniem ciepła, postacią opadów i t d,; dalej zauważamy, że nawet w ciągu każdej doby jedna pora bywa najcieplejszą (wkrótce pc południu), inna znów najzimniejszą (w nocy); widzimy także, że śnieg nie upada nigdy u nas w lecie, grad nigdy w zimie; zauważamy tak samo powstawanie rozmaitych wia­trów o różnych kierunkach i różnej sile; z tych wia­trów jedne sprowadzają nam czas, jak mówimy, ła­dny, pogodny, inne znów — czas brzydki, słotny i t. d. i t. d. Ponieważ takie i inne tym podobne zja­wiska odbywają się w powietrzu, zatem zaliczamy je do tzw. zjawisk powietrznych. Jak było powiedziane, te zjawiska powietrzne spostrzegamy wszyscy, ale najczęściej nie zastanawiamy się nad niemi, nie dziwimy się im choćby dla tego, źe jesteśmy przyzwyczajeni d

Czym jest pogoda ?

  Pogoda to stan atmosfery , opisujący na przykład stopień, w jakim jest gorąco lub zimno, mokro lub sucho, spokojnie lub burzowo, pogodnie lub pochmurno . Na Ziemi większość zjawiska pogodowe występują w najniższej warstwy planety atmosferze , w troposferze , tuż poniżej stratosfery . Pogoda odnosi się do codziennej temperatury, opadów i innych warunków atmosferycznych, podczas gdy klimat to termin określający uśrednianie warunków atmosferycznych w dłuższych okresach czasu. Termin „pogoda” używany bez zastrzeżeń jest ogólnie rozumiany jako oznaczający pogodę na Ziemi. Pogoda zależy od różnicy ciśnienia , temperatury i wilgotności powietrza między jednym a drugim miejscem. Różnice te mogą wynikać z kąta padania Słońca w dowolnym punkcie, który zmienia się wraz z szerokością geograficzną . Silny kontrast temperatur między polarny tropikalnych i powietrza powoduje największe skalę cyrkulacja powietrza : komórka hadleya The komórek Ferrel The komórek polarny , a strumień odrzutowych . Sys

Wpływ pogody na ludzi

  Pogoda, widziana z antropologicznej perspektywy , jest czymś, czego wszyscy ludzie na świecie nieustannie doświadczają zmysłami, przynajmniej będąc na zewnątrz. Istnieje społecznie i naukowo skonstruowane rozumienie tego, czym jest pogoda, co ją zmienia, jaki ma wpływ na ludzi w różnych sytuacjach itp. Dlatego też pogoda jest czymś, o czym ludzie często się komunikują. National Weather Service ma roczne sprawozdanie dla śmiertelnych, obrażeń i szkód całkowitych kosztów, które obejmują uprawy i mienia. Zbierają te dane za pośrednictwem biur National Weather Service zlokalizowanych w 50 stanach w Stanach Zjednoczonych, a także w Portoryko , Guam i na Wyspach Dziewiczych. Od 2019 r. tornada miały największy wpływ na ludzi, powodując 42 ofiary śmiertelne, jednocześnie kosztując szkody upraw i mienia ponad 3 miliardy dolarów. Wpływ na populacje Pogoda odegrała dużą, a czasem bezpośrednią rolę w historii ludzkości . Oprócz zmian klimatycznych , które spowodowały stopniowe dryfowanie popula

Prognozowanie pogody dla marynarki

  Prognozowanie pogody dla marynarki  jest procesem, w którym marynarze i organizacje meteorologiczne próbować prognozowanych warunkach pogodowych przyszłość nad Ziemi „s oceanach . Marynarze od wielu lat mają praktyczne zasady dotyczące nawigacji wokół cyklonów tropikalnych , dzieląc burzę na połowy i żeglując przez zwykle słabszą i bardziej żeglowną połowę ich obiegu. Morskie pogoda prognozy różnych organizacji pogodowych można prześledzić wstecz do zatonięcia w Royal Charter w 1859 roku i na RMS Titanic w 1912 roku. Wiatr jest siłą napędową pogody na morzu, jak wiatr powoduje lokalne falowanie , długie pęcznieje oceanu , a jego przepływ wokół subtropikalnych grzbiet pomaga utrzymać ciepłe prądy wodne, takie jak Golfsztrom . Znaczenie pogody nad oceanem podczas II wojny światowej doprowadziło do opóźnionych lub tajnych raportów pogodowych, w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Statki meteorologiczne zostały założone przez różne narody podczas II wojny światowej w celach prognost

Prognoza pogody - teoria

Prognozowanie pogody to zastosowanie nauki i technologii do przewidywania stanu atmosfery na przyszły czas i dane miejsce. Istoty ludzkie próbowały nieformalnie przewidywać pogodę od tysiącleci, a formalnie od co najmniej XIX wieku. Prognozy pogody są tworzone poprzez gromadzenie danych ilościowych o aktualnym stanie atmosfery i wykorzystanie naukowego zrozumienia procesów atmosferycznych do przewidywania ewolucji atmosfery. Kiedyś przedsięwzięcie całkowicie ludzkie oparte głównie na zmianach ciśnienia atmosferycznego , aktualnych warunków pogodowych i stanu nieba, modele prognostyczne są obecnie używane do określania przyszłych warunków. Z drugiej strony, ludzki wkład jest nadal wymagany, aby wybrać najlepszy możliwy model prognozy, na którym oprzeć prognozę, która obejmuje wiele dyscyplin, takich jak umiejętności rozpoznawania wzorców, tele połączenia , wiedza na temat wydajności modelu i wiedza na temat błędów modelu. Chaotyczny charakter atmosfery, masywny moc obliczeniowa wymagana

Statki pogodowe

 Pomysł stacjonarnego statku meteorologicznego został zaproponowany już w 1921 roku przez Météo-France, aby wesprzeć żeglugę i nadejście lotnictwa transatlantyckiego . Założony podczas II wojny światowej statek meteorologiczny lub oceaniczny statek meteorologiczny był statkiem stacjonującym na oceanie jako platforma do obserwacji meteorologicznych na powierzchni i w górnych warstwach powietrza do wykorzystania w prognozowaniu pogody. Były używane podczas II wojny światowej, ale nie miały środków obrony, co doprowadziło do utraty kilku statków i wielu istnień ludzkich. Znajdowali się głównie na północnym Atlantyku i północnym Oceanie Spokojnym, przekazując raporty przez radio. Oprócz funkcji raportowania pogody, statki te pomagały w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych , wspierane loty transatlantyckie , działał jako platform badawczych dla oceanografów , monitorowane zanieczyszczenia mórz ,i wspomagany prognozowanie pogody zarówno przez synoptyków pogodowych oraz w skomputeryzowanych

Satelity pogodowe

Używany od 1960 roku satelita pogodowy jest rodzajem satelity, który służy przede wszystkim do monitorowania pogody i klimatu Ziemi. Satelity mogą być na orbicie polarnej , obejmującej całą Ziemię asynchronicznie, lub geostacjonarne , unoszące się nad tym samym punktem na równiku. Satelity meteorologiczne widzą nie tylko chmury i systemy chmur. Począwszy od satelity Nimbus 3 w 1969 roku, informacje o temperaturze za pośrednictwem kolumny atmosferycznej zaczęły być pobierane przez satelity ze wschodniego Atlantyku i większości Oceanu Spokojnego, co doprowadziło do znacznej poprawy prognoz. Światła miasta, pożary, skutki zanieczyszczenia, zorze polarne, burze piaskowe i piaskowe, pokrywa śnieżna, mapy lodu, granice prądów oceanicznych, przepływy energii itp. oraz inne rodzaje informacji środowiskowych są gromadzone za pomocą satelitów meteorologicznych. Inne satelity środowiskowe mogą wykrywać zmiany w roślinności Ziemi, stanie morza, kolorze oceanów i polach lodowych. El Niño i jego wpł

Pogoda jutro

Pogoda jutro
Pogoda na jutro - aktualna pogoda w całej Polsce

Rybnik rynek

Rybnik rynek
Rynek w Rybniku - opis architektury