Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2023

Wilgotność powietrza a temperatura

Obraz
 Wilgotność - ze wszystkich składników powietrza szczególne znaczenie posiada para wodna, ale bowiem od jej zawartości w powietrzu zależą tak ważne czynniki meteorologiczne, jak zachmurzenie i opady. Prężność pary wodnej : wilgotność bezwzględna. Ilość wody w atmosferze można wyrazić różnymi sposobami. Na podstawie prawa Daltona prężność mieszaniny pary i powietrza równa jest sumie prężności części składowych. Jeżeli oznaczamy przez p  prężność powietrza, f prężność pary w niej zawartej, to p  -  f   będzie prężnością powietrza suchego. Masa pary będzie wynosić w jednostce objętości wówczas : Para wodna - wilgotność wzór d  - jest to gęstość powietrza w danej temperaturze. Gdy prężność pary w tym samym powietrzu zmieni się i będzie wynosiła f', to masa jej będzie : Skąd wynika To znaczy, że masy pary w jednostce objętości, czyli tzw. wilgotność bezwzględna, jest proporcjonalna do jej prężności. Wilgotność bezwzględna, mierzona w gramach na metr sześcienny powietrza, jest liczebnie

Pogoda jutro

Pogoda jutro
Pogoda na jutro - aktualna pogoda w całej Polsce

Rybnik rynek

Rybnik rynek
Rynek w Rybniku - opis architektury