Posty

Pochylnia Buczyniec

Obraz
 Kanał Oberlandzki, zwany także Oberlandkanal, Kanałem Elbing-Osterode lub Kanałem Elbing-Oberland (polski Kanał Elbląski), znajduje się w regionie Oberland w polskim województwie warmińsko-mazurskim. Został zbudowany w latach 1844-1860 pod kierunkiem Georga Steenke, królewsko-pruskiego inżyniera budowlanego z Królewca (Prusy). Współpracownikami przy budowie Kanału Oberlandzkiego byli inżynierowie August Severin i Carl Lentze, który zasłynął głównie jako projektant mostu na Wiśle w Dirschau, a później pomagał przy budowie Kanału Sueskiego. Pochylnia Buczyniec / Domena Publiczna Kanał Oberlandzki łączy kilka jezior, takich jak jezioro Geserich i miasta w Prusach Wschodnich od Iławy (niem. Deutsch Eylau) przez Ostródę (Osterode) do Elbląga (Elbing) z Zalewem Wiślanym, który od 17. Przekierowanie około 100 km wody z Elbląga do Gdańska przez Głębię Pillau zostało w dużej mierze zablokowane zarówno w czasach sowieckich, jak i przez Federację Rosyjską z powodów politycznych. Długość Kanału G

Wilgotność powietrza a temperatura

Obraz
 Wilgotność - ze wszystkich składników powietrza szczególne znaczenie posiada para wodna, ale bowiem od jej zawartości w powietrzu zależą tak ważne czynniki meteorologiczne, jak zachmurzenie i opady. Prężność pary wodnej : wilgotność bezwzględna. Ilość wody w atmosferze można wyrazić różnymi sposobami. Na podstawie prawa Daltona prężność mieszaniny pary i powietrza równa jest sumie prężności części składowych. Jeżeli oznaczamy przez p  prężność powietrza, f prężność pary w niej zawartej, to p  -  f   będzie prężnością powietrza suchego. Masa pary będzie wynosić w jednostce objętości wówczas : Para wodna - wilgotność wzór d  - jest to gęstość powietrza w danej temperaturze. Gdy prężność pary w tym samym powietrzu zmieni się i będzie wynosiła f', to masa jej będzie : Skąd wynika To znaczy, że masy pary w jednostce objętości, czyli tzw. wilgotność bezwzględna, jest proporcjonalna do jej prężności. Wilgotność bezwzględna, mierzona w gramach na metr sześcienny powietrza, jest liczebnie

O pogodzie - Kazimierz Szulc

Obraz
 Każdy z nas widzi, że stan pogody, pośród któ­rej żyjemy, przedstawia rozmaite zjawiska, nawet powtarzające się mniej albo więcej prawidłowo. Tak np. przywykliśmy do tego, że w każdym roku wy­stępują cztery pory, różniące się jedna od drugiej stopniem ciepła, postacią opadów i t d,; dalej zauważamy, że nawet w ciągu każdej doby jedna pora bywa najcieplejszą (wkrótce pc południu), inna znów najzimniejszą (w nocy); widzimy także, że śnieg nie upada nigdy u nas w lecie, grad nigdy w zimie; zauważamy tak samo powstawanie rozmaitych wia­trów o różnych kierunkach i różnej sile; z tych wia­trów jedne sprowadzają nam czas, jak mówimy, ła­dny, pogodny, inne znów — czas brzydki, słotny i t. d. i t. d. Ponieważ takie i inne tym podobne zja­wiska odbywają się w powietrzu, zatem zaliczamy je do tzw. zjawisk powietrznych. Jak było powiedziane, te zjawiska powietrzne spostrzegamy wszyscy, ale najczęściej nie zastanawiamy się nad niemi, nie dziwimy się im choćby dla tego, źe jesteśmy przyzwyczajeni d

Czym jest pogoda ?

  Pogoda to stan atmosfery , opisujący na przykład stopień, w jakim jest gorąco lub zimno, mokro lub sucho, spokojnie lub burzowo, pogodnie lub pochmurno . Na Ziemi większość zjawiska pogodowe występują w najniższej warstwy planety atmosferze , w troposferze , tuż poniżej stratosfery . Pogoda odnosi się do codziennej temperatury, opadów i innych warunków atmosferycznych, podczas gdy klimat to termin określający uśrednianie warunków atmosferycznych w dłuższych okresach czasu. Termin „pogoda” używany bez zastrzeżeń jest ogólnie rozumiany jako oznaczający pogodę na Ziemi. Pogoda zależy od różnicy ciśnienia , temperatury i wilgotności powietrza między jednym a drugim miejscem. Różnice te mogą wynikać z kąta padania Słońca w dowolnym punkcie, który zmienia się wraz z szerokością geograficzną . Silny kontrast temperatur między polarny tropikalnych i powietrza powoduje największe skalę cyrkulacja powietrza : komórka hadleya The komórek Ferrel The komórek polarny , a strumień odrzutowych . Sys

Wpływ pogody na ludzi

  Pogoda, widziana z antropologicznej perspektywy , jest czymś, czego wszyscy ludzie na świecie nieustannie doświadczają zmysłami, przynajmniej będąc na zewnątrz. Istnieje społecznie i naukowo skonstruowane rozumienie tego, czym jest pogoda, co ją zmienia, jaki ma wpływ na ludzi w różnych sytuacjach itp. Dlatego też pogoda jest czymś, o czym ludzie często się komunikują. National Weather Service ma roczne sprawozdanie dla śmiertelnych, obrażeń i szkód całkowitych kosztów, które obejmują uprawy i mienia. Zbierają te dane za pośrednictwem biur National Weather Service zlokalizowanych w 50 stanach w Stanach Zjednoczonych, a także w Portoryko , Guam i na Wyspach Dziewiczych. Od 2019 r. tornada miały największy wpływ na ludzi, powodując 42 ofiary śmiertelne, jednocześnie kosztując szkody upraw i mienia ponad 3 miliardy dolarów. Wpływ na populacje Pogoda odegrała dużą, a czasem bezpośrednią rolę w historii ludzkości . Oprócz zmian klimatycznych , które spowodowały stopniowe dryfowanie popula

Prognozowanie pogody dla marynarki

  Prognozowanie pogody dla marynarki  jest procesem, w którym marynarze i organizacje meteorologiczne próbować prognozowanych warunkach pogodowych przyszłość nad Ziemi „s oceanach . Marynarze od wielu lat mają praktyczne zasady dotyczące nawigacji wokół cyklonów tropikalnych , dzieląc burzę na połowy i żeglując przez zwykle słabszą i bardziej żeglowną połowę ich obiegu. Morskie pogoda prognozy różnych organizacji pogodowych można prześledzić wstecz do zatonięcia w Royal Charter w 1859 roku i na RMS Titanic w 1912 roku. Wiatr jest siłą napędową pogody na morzu, jak wiatr powoduje lokalne falowanie , długie pęcznieje oceanu , a jego przepływ wokół subtropikalnych grzbiet pomaga utrzymać ciepłe prądy wodne, takie jak Golfsztrom . Znaczenie pogody nad oceanem podczas II wojny światowej doprowadziło do opóźnionych lub tajnych raportów pogodowych, w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Statki meteorologiczne zostały założone przez różne narody podczas II wojny światowej w celach prognost

Prognoza pogody - teoria

Prognozowanie pogody to zastosowanie nauki i technologii do przewidywania stanu atmosfery na przyszły czas i dane miejsce. Istoty ludzkie próbowały nieformalnie przewidywać pogodę od tysiącleci, a formalnie od co najmniej XIX wieku. Prognozy pogody są tworzone poprzez gromadzenie danych ilościowych o aktualnym stanie atmosfery i wykorzystanie naukowego zrozumienia procesów atmosferycznych do przewidywania ewolucji atmosfery. Kiedyś przedsięwzięcie całkowicie ludzkie oparte głównie na zmianach ciśnienia atmosferycznego , aktualnych warunków pogodowych i stanu nieba, modele prognostyczne są obecnie używane do określania przyszłych warunków. Z drugiej strony, ludzki wkład jest nadal wymagany, aby wybrać najlepszy możliwy model prognozy, na którym oprzeć prognozę, która obejmuje wiele dyscyplin, takich jak umiejętności rozpoznawania wzorców, tele połączenia , wiedza na temat wydajności modelu i wiedza na temat błędów modelu. Chaotyczny charakter atmosfery, masywny moc obliczeniowa wymagana

Pogoda jutro

Pogoda jutro
Pogoda na jutro - aktualna pogoda w całej Polsce

Rybnik rynek

Rybnik rynek
Rynek w Rybniku - opis architektury