Wilgotność powietrza a temperatura

 Wilgotność - ze wszystkich składników powietrza szczególne znaczenie posiada para wodna, ale bowiem od jej zawartości w powietrzu zależą tak ważne czynniki meteorologiczne, jak zachmurzenie i opady.

Prężność pary wodnej : wilgotność bezwzględna.

Ilość wody w atmosferze można wyrazić różnymi sposobami. Na podstawie prawa Daltona prężność mieszaniny pary i powietrza równa jest sumie prężności części składowych. Jeżeli oznaczamy przez p prężność powietrza, f prężność pary w niej zawartej, to f  będzie prężnością powietrza suchego. Masa pary będzie wynosić w jednostce objętości wówczas :

Para wodna - wilgotność wzór
Para wodna - wilgotność wzór

d - jest to gęstość powietrza w danej temperaturze. Gdy prężność pary w tym samym powietrzu zmieni się i będzie wynosiła f', to masa jej będzie :Skąd wynikaTo znaczy, że masy pary w jednostce objętości, czyli tzw. wilgotność bezwzględna, jest proporcjonalna do jej prężności. Wilgotność bezwzględna, mierzona w gramach na metr sześcienny powietrza, jest liczebnie mało różna od prężności pary, mierzonej w milimetrach słupa rtęci. Jednakże należy zaznaczyć, że nie można bez pewnych zastrzeżeń porównywać prężności pary wodnej z ciśnieniem powietrza, mierzonym barometrem, dlatego że ostatnie wyraża ciężar znajdującego się nad barometrem słupa powietrza, tymczasem prężność pary nie można uważać za miarę jej masy nad miejscem obserwacji. Można było ją uważać za taką, gdyby tworzyła ona stałą, znajdującą się w stanie równowagi atmosferę; wówczas różnica pomiędzy ciśnieniem wilgotnego powietrza a prężnością pary byłaby ściśle równa ciśnieniu suchego powietrza. Z doświadczenia jednakże wiadomo, że taki stan pary jest możliwy tylko w niewielkich i zamkniętych obszarach; w atmosferze zaś podlega ona ustawicznym zmianom wskutek okresowych i nieokresowych zmian temperatury, prądów pionów oraz parowania i kondensacji.

Na podstawie obserwacji  za pomocą balonów meteorologicznych bezwarunkowo stwierdzono, że prężność pary w atmosferze w kierunku pionowym zmniejsza się daleko prędzej, aniżeli ciśnienie powietrza. Na wysokości 18 km ciśnienie powietrza jest 10 razy mniejsze, niż na dole, to samo dla prężności pary  

Komentarze

Pogoda jutro

Pogoda jutro
Pogoda na jutro - aktualna pogoda w całej Polsce

Rybnik rynek

Rybnik rynek
Rynek w Rybniku - opis architektury

Popularne posty z tego bloga

Jak zbudować stację meteorologiczną ?

Meteorologia i jej praktyczne zastosowanie - historia - prognoza - nauka

Jak odczytywać barometr ? - historia - pomiary - pogoda