Jak i kiedy powstaje mgła ?

Jak i kiedy powstaje mgła ?

Mgła tworzy się na wskutek oziębienia powietrza do temperatury punktu rosy, czyli do takiej temperatury, poniżej której nastepuje już wydzielanie się się z powietrza nadmiaru pary wodnej.

Zjawisko to przy temperaturze powyżej 0 stopni składa się z mikroskopijnych kropelek wody, zwykle mniejszych niż 0,05 mm

W temperaturze do kilku stopni poniżej zera z przechłodzonych kropelek wody tworzy się, przy zetknięciu się z twardymi przedmiotami, osad w postaci sadzi.

Wreszcie w temperaturze bardzo niskiej mgła składa się już z kryształków lodu i wtedy nazywa się krystaliczną.

Przyczyny tworzenia się mgieł są różne i dlatego różne są rodzaje mgieł, których ostatecznych klasyikacji jeszcze nie ma.

Mgła z wypromieniowania zwana również radiacyjną, tworzy się przy silnym oziębieniu gruntu i przylegającej warstwy powietrza z powodu wypromieniowania ciepła.

Rozprzestrzenianie się pionowo od powierzchni ziemii na wysokość 30 do 50 metrów, a tylko w przypadkach szczególnych może osiągnąć grubość nawet 300 metrów.

W płaszczyznie poziomej mgła ta rozprzestrzenia się oddzielnymi platami o różnej wielkości i różnej gestości. Tworzy się przeważnie w zagłębieniach terenowych ( wąwozy, kotliny, grunty w stosunku do okolicy niżej położonej, nad terenami wilgotnymi ( rzeki, jeziora, wilgotne łąki, tereny przyleśne i w okolicach uprzymysłowionych.

Mgła z wypromieniowania tworzy się w czasie pogodnych, bezwietrznych nocy, zwłaszcza jesiennych i wczesnowiosennych, przy czym znacznie się poteguje nad ranem, a osłabia lub całkowicie rozprasza się koło południa. Tworzenia sie mgły towarzyszy inwersja przyziemna.

Mgła napływowa, zwana również adwekcyjną tworzy się na wskutek napływu cieplejszego wilgotnego powietrza nad podłoże silnie oziębione.

Tym cieplejszym wylgotnym powietrzem jest morskie powietrze zwrotnikowe. Okresem sprzyjającym tworzeniu się mgły naplywowej jest chłodniejsza pora roku.

W przebiegu dobowym mgła ta może występować o każdej porze dnia i nocy.

Mgła rontowa powstaje wskutek dłuższego trwającego deszczu, w czasie którego i po którym odbywa się silne parowanie nasyca szybko powietrze do stanu maksymalnej zawartości pary wodnej przy danej temperaturze.

W strefie frontowej mieszają się dwie masy powietrza o róznej temperaturze ( powietrze cieplejsze z chłodniejszym ) 

Jeśli wilgotność tych mas jest zbliżona do stanu nasycenia, wtedy temperatura powietrza cieplejszego obniza się szybko do temperatury punktu rosy i nastepuje kondensacja pary.

Strefa mgły jest zwykle szeroka i sięga niekiedy w głąb od rontu na odległość do 1000 metrów i wiecej. W kierunku pionowym osiąga ona granicę powierzchni frontowej i tam przekształca się w układ chmur włąściwy temu rontowi powietrza.


Jaka jest różnica między mgłą i zamgleniem oraz mglistą pogodą ?

Mgła jest to produkt kondensacji pary wodnej i występuje w formie aerozolu - maleńkich kropelek wody lub kryształków wody. Podczas występowania mgły widzialność w przyziemnej warstwie powietrza zmniejsza się poniżej 1000 metrów. Aczkolwiek kiedy widzialność jest trochę lepsza i kształtuje się w granicach od 2000 do 1000 metrów, możemy mówić o mglistej pogodzie. Zamglenie następuje wtedy, kiedy widoczność pozioma przekroczy 2000 metrów.

Komentarze

Pogoda jutro

Pogoda jutro
Pogoda na jutro - aktualna pogoda w całej Polsce

Rybnik rynek

Rybnik rynek
Rynek w Rybniku - opis architektury

Popularne posty z tego bloga

Jak zbudować stację meteorologiczną ?

Meteorologia i jej praktyczne zastosowanie - historia - prognoza - nauka

Jak odczytywać barometr ? - historia - pomiary - pogoda