Posty

Z czego składa się atmosfera ziemska ? - skład i budowa

 Atmosfera to mechaniczna mieszanina gazów otaczająca Ziemię. Słowo atmosfera pochodzi z połączenia dwóch słów greckich: atmos - para, oddech i sphaira - kula, powłoka. Biorąc za podstawę istotne znaczenie powyższych słów greckich można by określić, że atmosfera to gazowa powłoka Ziemi. Atmosfera do pewnej wysokości nad Ziemią składa się z mieszaniny gazów, wśród których przeważa azot i tlen. Objętościowo zawiera ona azotu 78,08%, a tlenu 20,95%. Na pozostały 1 % składają się gazy szlachetne ( nie wchodzące w związki chemiczne z innymi gazami ) jak: argon, hel, krypton, ksenon, neon i inne, wśród których stosunkowo najwięcej jest argonu (0,9%), a stosunkowo najmniej ksenonu (0,0001%). Ciężar właściwy każdego z wymienionych gazów jest różny, bo gdy np. 1cm3 tlenu waży w odpowiednich warunkach 1.4292 grama, to helu zaledwie 0,1782, a ksenonu aż 5.851 grama. Chociaż gazy te mają różny ciężar właściwy, to jednak nie mogą się ułożyć w atmosferze warstwami w stosunku do swego ciężaru, gdyż n

Jak odczytywać barometr ? - historia - pomiary - pogoda

Obraz
Barometr, który dopiero niedawno stał się popularny, został "wynaleziony" prawie trzysta lat temu. Historia prac w związku z tym wynalazkiem jest bardzo interesująca. Wydaje się, że Galileusz, włoski filozof i matematyk" (ur. 1564 r., zm. 1642 r.), został poproszony pod koniec swojego życia o wyjaśnienie, dlaczego woda nie może być podnoszona w pompie ssącej na więcej niż 32 stopy. Doprowadziło go to do przekonania, że  podciśnienie nie przekracza ciśnienia słupa wody o wysokości 32 stóp, ale później opracował eksperyment mający na celu ustalenie mocy podciśnienia. Samopiszący barometr braci Richard Jego urządzenie, które zostało umieszczone w pozycji odwróconej, składało się z rury o bardzo gładkim wnętrzu, w którą ściśle wpasowany był tłok. Na tłok ten nakładane były obciążniki, aby sprawdzić, ile siły pociągowej potrzeba było do jego ściągnięcia w dół. Przed śmiercią polecił on swojemu uczniowi (Evangelista Torricelli), aby kontynuował te eksperymenty. Jego decydujący

Jak zbudować stację meteorologiczną ?

Obraz
Stacja meteorologiczna - jest to wydzielona przestrzeń zamknięta w tak zwanym ogródku meteorologicznym mieszcząca się najczęściej w wydzielonej strefie miejskiej lub na obszarze leżącym z dala od miast. Stacje meteorologiczne buduje się w celach edukacyjnych na terenie szkół i miasteczek uniwersyteckich oraz w centrum aglomeracji miejskich. Stacje meteorologiczne poza stałym lądem lokuje się również na morzu oraz w obszarach o skrajnym i nieprzyjaznym dla człowieka klimacie. Stacje meteorologiczne wyposażone są w przyrządy służące do mierzenia zjawisk zachodzących w pogodzie oraz do prognozy nadchodzącej pogody. Przykładowy model klatki meteorologicznej Z czego składa się stacja meteorologiczna ? Stacja meteorologiczna ulokowana jest na trawiastym obszarze o wymiarach 15 x 15 m. Przestrzeń ta obejmuje zainstalowane przyrządy meteorologiczne. Cechą charakterystyczną ogródka meteorologicznego są tzw. klatki meteorologiczne zawierające zestaw termometrów, wiatromierz, deszczomierz, termom

Meteorologia i jej praktyczne zastosowanie - historia - prognoza - nauka

Obraz
Słowo meteorologia jest pochodzenia greckiego. Właściwie są to dwa słowa połączone: meteor i logos. Pierwszym z nich starożytni Grecy określali zjawiska atmosferyczne, drugie natomiast znaczy nauka, wiedza. W połączeniu oznaczają naukę o zjawiskach atmosferycznych, czyli jak my dzisiaj mówimy naukę o atmosferze. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że twórcą tej nauki był znakomity uczony grecki Arystoteles, który 2200 lat temu napisał pierwszą na świecie książkę pod tytułem Meteorologia, to przyznać musimy, że jest to nauka bardzo sędziwa. Ale chodź jest tak sędziwa, to jednak w ciągu kilkunastu wieków zajmowała się badaniem i objaśnianiem tylko pewnej grupy zjawisk atmosferycznych, z których jedne były dla ludzkości dobroczynne inne ją zdumiewały, a jeszcze inne budziły uczucie grozy i strachu.   Burza Nie znając praw fizycznych rządzących atmosferą człowiek starożytny wierzył, że huraganowe wiatry, groźne błyskawice, ulewne opady oraz inne szkodliwe lub sprzyjające zjawiska atmosfery zsyła wsz

Pogoda jutro

Pogoda jutro
Pogoda na jutro - aktualna pogoda w całej Polsce

Rybnik rynek

Rybnik rynek
Rynek w Rybniku - opis architektury