Posty

Jak powstają i z czego składają się chmury kłębiaste cumulus ?

Chmury kłębiaste - Cumulusy Wygląd i kształt chmur kłębiastych. Słowo Cumulus pochodzi z języka łacińskiego i oznacza " stertę", " nadmiar ", " szczyt ". Często obserwator pogody porównuje chmury kłębiaste do formułującego się szczytu, puszystej kopy o charakterystycznej, przypominającej strukturze kalafiora. Chmury kłębiaste najczęściej są koloru białego, szarego i składają się w całości z mikroskopijnych kropelek wody. Cumulusy są chmurami o poziomej podstawie. Dryfują po niebie na wysokości od około 600 do 2500 metrów. Chmury Cumulusy powstają w niskich piętrach troposfery a ich cykl życia jest stosunkowo niski i wynosi około 30 minut. Kiedy i jak powstają chmury kłębiaste ? Chmury kłębiaste powstają dzięki działaniom prądów wstępujących związanych z napływem zimnego powietrza pod powietrze cieplejsze. Oznacza to, że w tym momencie równowaga atmosfery jest chwiejna. Rozwój tych prądów przejawia się szczególnie wyraźnie podczas konwekcji cieplnej praz po

Z czego składa się atmosfera ziemska ? - skład i budowa

 Atmosfera to mechaniczna mieszanina gazów otaczająca Ziemię. Słowo atmosfera pochodzi z połączenia dwóch słów greckich: atmos - para, oddech i sphaira - kula, powłoka. Biorąc za podstawę istotne znaczenie powyższych słów greckich można by określić, że atmosfera to gazowa powłoka Ziemi. Atmosfera do pewnej wysokości nad Ziemią składa się z mieszaniny gazów, wśród których przeważa azot i tlen. Objętościowo zawiera ona azotu 78,08%, a tlenu 20,95%. Na pozostały 1 % składają się gazy szlachetne ( nie wchodzące w związki chemiczne z innymi gazami ) jak: argon, hel, krypton, ksenon, neon i inne, wśród których stosunkowo najwięcej jest argonu (0,9%), a stosunkowo najmniej ksenonu (0,0001%). Ciężar właściwy każdego z wymienionych gazów jest różny, bo gdy np. 1cm3 tlenu waży w odpowiednich warunkach 1.4292 grama, to helu zaledwie 0,1782, a ksenonu aż 5.851 grama. Chociaż gazy te mają różny ciężar właściwy, to jednak nie mogą się ułożyć w atmosferze warstwami w stosunku do swego ciężaru, gdyż n

Jak odczytywać barometr ? - historia - pomiary - pogoda

Obraz
Barometr, który dopiero niedawno stał się popularny, został "wynaleziony" prawie trzysta lat temu. Historia prac w związku z tym wynalazkiem jest bardzo interesująca. Wydaje się, że Galileusz, włoski filozof i matematyk" (ur. 1564 r., zm. 1642 r.), został poproszony pod koniec swojego życia o wyjaśnienie, dlaczego woda nie może być podnoszona w pompie ssącej na więcej niż 32 stopy. Doprowadziło go to do przekonania, że  podciśnienie nie przekracza ciśnienia słupa wody o wysokości 32 stóp, ale później opracował eksperyment mający na celu ustalenie mocy podciśnienia. Samopiszący barometr braci Richard Jego urządzenie, które zostało umieszczone w pozycji odwróconej, składało się z rury o bardzo gładkim wnętrzu, w którą ściśle wpasowany był tłok. Na tłok ten nakładane były obciążniki, aby sprawdzić, ile siły pociągowej potrzeba było do jego ściągnięcia w dół. Przed śmiercią polecił on swojemu uczniowi (Evangelista Torricelli), aby kontynuował te eksperymenty. Jego decydujący

Jak zbudować stację meteorologiczną ?

Obraz
Stacja meteorologiczna - jest to wydzielona przestrzeń zamknięta w tak zwanym ogródku meteorologicznym mieszcząca się najczęściej w wydzielonej strefie miejskiej lub na obszarze leżącym z dala od miast. Stacje meteorologiczne buduje się w celach edukacyjnych na terenie szkół i miasteczek uniwersyteckich oraz w centrum aglomeracji miejskich. Stacje meteorologiczne poza stałym lądem lokuje się również na morzu oraz w obszarach o skrajnym i nieprzyjaznym dla człowieka klimacie. Stacje meteorologiczne wyposażone są w przyrządy służące do mierzenia zjawisk zachodzących w pogodzie oraz do prognozy nadchodzącej pogody. Przykładowy model klatki meteorologicznej Z czego składa się stacja meteorologiczna ? Stacja meteorologiczna ulokowana jest na trawiastym obszarze o wymiarach 15 x 15 m. Przestrzeń ta obejmuje zainstalowane przyrządy meteorologiczne. Cechą charakterystyczną ogródka meteorologicznego są tzw. klatki meteorologiczne zawierające zestaw termometrów, wiatromierz, deszczomierz, termom

Pogoda jutro

Pogoda jutro
Pogoda na jutro - aktualna pogoda w całej Polsce

Rybnik rynek

Rybnik rynek
Rynek w Rybniku - opis architektury